Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Atenció a les persones en situació de pobresa extrema o sense llar Notícies La Paeria requereix als propietaris de l’immoble del Passeig de Ronda 63 la seva neteja i desallotjament

La Paeria requereix als propietaris de l’immoble del Passeig de Ronda 63 la seva neteja i desallotjament

Degut a les males condicions de seguretat, higiene i salubritat de l’edifici i amb l’objectiu d’evitar riscos majors i danys a les persones Els serveis socials de l’Ajuntament de Lleida garanteixen que cap família es quedarà al carrer i estan analitzant cas per cas els recursos d’habitatge que es podran oferir

L’Ajuntament de Lleida ha requerit al propietari de l’immoble del Passeig de Ronda, 63, la neteja i desallotjament de l’edifici degut a les males condicions de seguretat, higiene i salubritat de l’edifici i amb l’objectiu d’evitar riscos majors i danys a les persones.

La Guàrdia Urbana de Lleida va comprovar, durant el mes de març, la presumpta ocupació il·legal de la major part dels habitatges de l’edifici. Durant les visites d’inspecció, els tècnics municipals també van constatar les males condicions de seguretat, higiene i salubritat generalitzada de l’immoble. A més, les instal·lacions es van trobar en un estat totalment precari i es va resoldre que no eren admissibles per a la seva utilització. Uns dies després es va produir un incendi en un dels quadres elèctrics de l’edifici, originat per les múltiples manipulacions iregulars dels comptadors.

Atesa la manca de condicions de seguretat, habitabilitat, higiene i salubritat de tot l’edifici, l’Ajuntament de Lleida ha dictat un decret que requereix a la propietat que procedeixi al desallotjament i neteja de l’immoble, en un termini de dos dies, donada la situació de risc per a l’ús de residència de persones. Una vegada desallotjat l’edifici caldrà procedir a la seva clausura per tal d’evitar noves ocupacions il·legals.

Segons detalla el decret, “l’estat actual de l’edifici fa necessària la seva rehabilitació i adequació a les condicions d’habitabilitat. En el termini d’una setmana, la propietat haurà de concretar les obres a executar, signades per un tècnic competent i una memòria valorada” (...) es recorda a la propietat que en tot moment és responsable de la seguretat de l’edifici tant al seu interior com envers la via publica. L’incompliment injustificat dels terminis establerts en les ordres d’execució habilita a l’administració a adoptar l’execució subsidiària i la imposició de multes coercitives de manera reiterada fins aconseguir el compliment de la resolució.

Els serveis socials de la Paeria estan analitzant cas per cas la situació de les persones que habiten a l’edifici. Segons la situació de cada persona i/o família, els serveis socials aplicaran els recursos necessaris per ajudar a cercar alternatives a aquesta situació. Cap família es quedarà al carrer. La propietat de l'edifici també també ha intervingut en la cerca de solucions d'allotjament per les famílies amb menors desallotjades.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida