Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Atenció a les persones en situació de pobresa extrema o sense llar Notícies Servei d’informació de la Paeria per afrontar emergències de pobresa energètica i d’habitatge

Servei d’informació de la Paeria per afrontar emergències de pobresa energètica i d’habitatge

Es pot demanar assessorament al telèfon gratuït 900 844 253

L’Ajuntament de Lleida es posa a disposició de la ciutadania per afrontar emergències de pobresa energètica i d’habitatge, a les quals fa referència la llei 24/2015. A través de la Regidoria de les Polítiques, la Paeria té en marxa des del mes de desembre un espai online que informa dels drets de les persones en situació de risc de pobresa energètic, per garantir els subministraments bàsics d’aigua potable, llum i gas, i/o que estiguin en risc de pèrdua de l’habitatge habitual per dificultats de pagament dels préstecs, crèdits hipotecaris o quotes de lloguer.

Igualment, aquesta informació es pot demanar gratuïtament al telèfon 900 844 253 (l’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 09 h a 18 h) o també presencialment a les oficines de serveis socials dels diferents barris.

L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, vetlla per prevenir situacions de pèrdues d’habitatge i de talls de subministraments bàsics, tant a través d’ajuts d’emergència, com de la taula d’emergència en habitatge, com facilitant contractes d’habitatges socials. Els Serveis Socials aconsellen que si alguna persona té deutes de subministrament i/o ha rebut avís de tall, té impagaments de lloguer o ha rebut avís de desnonament, es posi en contacte amb els serveis socials del seu barri al més aviat possible, sense esperar a l’últim moment, per tramitar els recursos més oportuns.

El servei d’informació on-line, telefònic i presencial pretén posar en coneixement de la ciutadania les mesures previstes en la llei 24/2015.

En quant a l’habitatge:

1. Prevenir la pèrdua de l’habitatge.

2. Accedir a un lloguer social quan no es pot fer front als deute d’hipoteca o lloguer. En el cas d’hipoteca: la principal mesura és el lloguer social obligatori que l'entitat creditora -és a dir, el banc- haurà d'oferir als titulars d'un préstec o crèdit hipotecari abans de la signatura d'una dació en pagament o d'un acord de compensació. De la mateixa manera, en el cas de lloguer: la Llei preveu mesures, com són el lloguer social obligatori, en cas que qui ha llogat el pis no sigui un particular; el reallotjament per part de l'Administració o ajuts per al pagament del lloguer.

En quant a les persones que tenen deutes en les despeses de subministraments:

3. Evitar els talls en els subministraments bàsics garantint els subministraments bàsics d'aigua potable, llum i gas. Les empreses subministradores d’aigua, llum o gas no poden tallar el subministrament per impagament de factures a aquelles persones que es troben en situació de risc d'exclusió residencial. Per tant, abans de tallar algun subministrament l’empresa ha de sol·licitar un informe als serveis socials municipals que acrediti si aquella persona es troba o no en situació de risc d’exclusió residencial.

Rambla de Ferran, 13, 2n
25007 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida