Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Serveis adreçats a la infància i a les seves famílies Notícies El Pacte Social per a la Ciutadania inclou 97 propostes per millorar la qualitat de vida dels lleidatans i de les lleidatanes

El Pacte Social per a la Ciutadania inclou 97 propostes per millorar la qualitat de vida dels lleidatans i de les lleidatanes

El pacte, impulsat per la Paeria i els sindicats CCOO i UGT, permet l’obtenció d’un salari social en el marc d’una societat més justa, a través de diferents eixos transversals que reverteixen en el benestar, la igualtat, l’ocupació, l’habitatge i els serveis a les persones

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, DEL COMERÇ, DEL TURISME I DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRENEDORIA

L’Ajuntament de Lleida i els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) han signat aquest dijous la renovació del Pacte Social per a la Ciutadania fins l'any 2019, que inclou 97 propostes per millorar la qualitat de vida dels lleidatans i de les lleidatanes. El paer en cap, Àngel Ros, ha elogiat la "disposició absoluta al diàleg" dels dos sindicats i ha assenyalat que les mesures incloses al pacte suposen que "la ciutat aporta una altra forma de salari diferit pel conjunt de treballadors". Ros ha posat de relleu que el benestar, l’ocupació, la igualtat, la cohesió social, els serveis a les persones i l’habitatge són alguns dels eixos principals que marquen aquest acord i ha destacat com el treball conjunt i la negociació permet aconseguir millores que reverteixen directament en la ciutadania, amb aquest salari social. Tall de veu d'Àngel Ros

El pacte, guiat per la Paeria, CCOO i UGT, ha esdevingut un exercici d’entesa per oferir més benestar, més oportunitats i més serveis a la ciutadania però adaptant els seus continguts adaptats, sobretot, a les demandes de la societat en cada moment. El tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Rafael Peris, ha explicat que el pacte es treballa de manera transversal i constant en el temps, amb eixos centrats en l’ocupació, la responsabilitat social de ciutat, la pobresa energètica, les polítiques d’habitatge o en aspectes clau sobre igualtat de gènere i igualtat entre les persones però sense deixar de banda aspectes irrenunciables com l’educació en una ciutat educadora, la mobilitat, la cohesió i aspectes que afecten la infància, els joves o les persones grans. En definitiva, ha assegurat Peris, que el Pacte Social per a la Ciutadania és, des de l’any 2005 un punt de partida per sumar esforços, prestacions i serveis que repercuteixen directament en la millora de la ciutat i específicament en la qualitat de vida dels lleidatans i les lleidatanes. Tall de veu de Rafael Peris

El primer secretari de la UGT a les Terres de Lleida, José Luis Aguilà, ha indicat que la signatura d'aquest acord és una mostra del compromís dels sindicats "per fer possible aquest sou diferit indirecte pels treballadors i per aconseguir una millora de la qualitat vida de totes les classes socials". "El pacte és la garantia per l'exercici dels drets socials bàsics, especialment en àmbits com l'educació i l'habitatge, en moments d'increment de desigualtats per l'atur i la precarització, que amenacen la cohesió social i la igualtat d'oportunitats", ha afegit.

Al seu torn, la secretària general de CCOO Terres de Lleida, Cristina Rodríguez, ha destacat l'aposta pel Pacte Social com "un instrument que ens ha de permetre continuar col·laborant amb l'Ajuntament per aconseguir una Lleida més participativa, més solidària i sobretot més justa per a tots i totes. Ha de ser una eina útil al servei dels lleidatans per fer possible un model de ciutat amb menys desigualtats socials i laborals". Entre les mesures previstes ha destacat la creació d'una comissió de treball per crear un salari mínim de ciutat.

A la signatura del Pacte han assistit també els tinents d'alcalde Joan Gómez i Fèlix Larrosa, així com els regidors Paco Cerdà, Josep Maria Baiget i Dolors Lopez.

El Pacte Social per a la Ciutadania es continua treballant en base a 18 apartats diferents que recullen 97 propostes i que concentren iniciatives com ara:

En termes d’OCUPACIÓ i en virtut del Pacte actual s’estan endegant les mesures necessàries per a configurar un pacte territorial per l’ocupació a la ciutat de Lleida.A més, tot comptant amb la complicitat del sector empresarial, es busca promoure una nova edició del Pla d’ocupació de la ciutat de Lleida, adreçat en primer terme a persones aturades amb més dificultats i dissenyat amb perspectiva de gènere.

Pel que fa a la RESPONSABILITAT SOCIAL DE CIUTAT, l'Ajuntament de Lleida es compromet a impulsar una comissió de treball acordada amb els sindicats signants d’aquest pacte per tal d’avançar en l’estudi per a l’establiment d’un salari mínim de ciutat. La idea del salari mínim de ciutat, ha de permetre que qualsevol persona pugui viure dignament, d'acord al cost real de la vida a Lleida. Un salari mínim que, finalment, ha de ser d'aplicació a qualsevol empleat ja sigui de l’administració municipal o de qualsevol empresa subsidiària o subcontracta en la licitació d’obres i serveis per a la ciutat.

En el marc d’actuació per eradicar la POBRESA ENERGÈTICA la Paeria continua apostant per donar servei a les persones en situació de pobresa energètica (el 3’68% de la població de Lleida està en aquesta situació). Es consoliden els serveis d’informació, telèfon gratuït, i oficina permanent, a més de les eines d’assessorament i acompanyament per a realitzar gestions i reclamacions davant els incompliments que es puguin produir per part de les companyies subministradores i distribuïdores.

En termes d’HABITATGE s’està reforçant el treball de la Mesa municipal per al foment i la garantia del dret a l'habitatge i en paral·lel es dona el compromís d’incrementar els pisos destinats a famílies en situació d’emergència social, i a consolidar i ampliar els pactes amb els bancs.

En l’àmbit de les accions per la IGUALTAT DE GÈNERE es treballa per fer una extensa difusió del Protocol d’Atenció a les Dones en situació de violència masclista a Lleida i es vetllarà per la seva operativitat. Hi haurà, a més, intervenció concreta en la prevenció de relacions tòxiques i no igualitàries, incloent grups de dones i homes alhora.

El Pacte conté accions adreçades a la GENT GRAN i en aquest sentit s’està treballant per reforçar una xarxa comunitària de persones als barris (veïnat, comerç, Taules de la Gent Gran). Aquesta xarxa és capaç de detectar i informar als serveis socials quan s’observin casos d’aïllament o maltractament a persones grans (canvis significatius en la rutina, en l’aparença o en el comportament de les persones grans i més en el casos en què sigui difícil apropar-s’hi).

En el nivell d’accions per a la JOVENTUT es focalitza l’acció en l’ocupació i es consolida, transversalment (Joventut i IMO), els treballs de cara al Programa de Garantia Juvenil. És així com es una estratègia d’ocupació de ciutat, que fomenti el treball estable i de qualitat, adreçada als joves.

Hi ha també una aposta àmplia en termes de MOBILITAT, com continuar creant passos elevats per vianants (mínim 3 per any) a les vies mes llargues, pacificant aquestes zones, limitant la velocitat màxima a 30 Km/h, anar separant físicament els carrils bici de l'espai reservat als vianants, construir més camins escolars i pacificant el voltant de totes les escoles, continuar l’adequació de tots els carrers de la ciutat a les persones amb mobilitat reduïda, en el marc de la revisió del Pla de Mobilitat, determinar la possible construcció d'un carril bici que connecti la ciutat amb els polígons industrials, ja està essent un fet que el servei de taxi sigui considerat un mitjà més de la xarxa de transport públic integrada i complementa trajectes no coberts amb autobús amb el mateix bitllet de transport públic, com per exemple a l’Horta de Lleida.

El Pacte es fixa també amb les noves tendències en DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES i posa especial atenció en contra de l'incivisme i aposta per potenciar models de repartiment més sostenibles i menys agressius dins de les zones comercials de la ciutat.

En termes de COHESIÓ CIUTADANA, el Pacte aposta per revisar la informació disponible sobre la Cartera de Serveis Socials gestionats per La Paeria, i d’altres administracions competents recollint les prestacions de serveis, les econòmiques i les tecnològiques.

Un altre punt fort del Pacte és l’apartat d’IMMIGRACIÓ I REFUGI. En aquest sentit, se segella el compromís d’activar un grup de treball amb els sindicats signants d’aquest pacte per elaborar un pla de treball que permeti desenvolupar noves polítiques publiques sobre immigració fonamentades en les idees de plena ciutadania i interculturalitat.

En l’àmbit de drets del col·lectiu LGTBI, es promou una campanya de sensibilització contra la LGTBIfòbia, que tingui com a principal objectiu lluitar contra les agressions i discriminacions que pateixen les persones LGTBI.

El pacte també es defineix en matèria de RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA i segella el seu suport a la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania com a dret subjectiu, que assegura uns ingressos mínims vitals a les persones que no tenen recursos econòmics suficients per fer front a les seves necessitats bàsiques.

En matèria de REFORMA HORÀRIA I CONCILIACIÓ s’aposta per reforçar accions per a la conciliació de la vida laboral i familiar, en el marc del Pacte per a la Reforma Horària, en tots els nivells als que es pugui accedir: familiar, comercial, de lleure, educació.

L’EDUCACIÓ és un altre dels punts forts de l’actual Pacte Social per a la Ciutadania, així, des de l’Ajuntament de Lleida s’impulsarà una campanya dirigida al foment dels valors i el respecte en els àmbits esportius, en els entorns adolescents i als espais educatius de la ciutat de Lleida. També cal desenvolupar, conjuntament amb la comunitat educativa, una línia de subvencions a les escoles perquè es puguin desenvolupar projectes de socialització de llibres i material escolar per a tots els centres d'infantil, primària i secundària.

En el terreny de les ESCOLES BRESSOL es continua treballant per a la reversió de les ràtios de les aules perquè es pugui tornar als nivells dels exercicis 2007/2008, aprofitant el context actual de davallada de la natalitat.

Hi ha espai dedicat al foment de les NOVES TECNOLOGIES i d’aquest manera, se segella el compromís de la Paeria per continuar fomentant les zones d’accés lliure a WiFi en els espais públics de la ciutat.

En un nivell general de CULTURA I ESPORTS, el Pacte aposta pel desenvolupament d’un Pla Municipal Específic de Foment de l’Activitat Física adreçada, prioritàriament, a les persones grans, els infants i a les dones.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida