Esteu aquí: Inici destacats Observatori social

Observatori social

 

 • Comisión europea: Empleo, asuntos sociales e inclusión
 •  

   

  DADES GENÈRIQUES

  Banc de dades estadístiques de municipis i comarques: Idescat.

  Estadístiques de població, econòmiques, socials i de territori

  Lleida

  El Segrià

  Terres de Ponent

  Província de Lleida

  Catalunya

  Anuari estadístic de Catalunya

  DEMOGRAFIA

  Publicacions Idescat sobre estadística demogràfica

  Xifres de Catalunya

  Estimacions de població

  Moviment natural de la població

  Moviments migratoris

  Projeccions de llars de Catalunya. 2010-2021

  Projeccions de població. 2021-2041 (base 2008) Principals resultats

  Projeccions de població activa. 2021-2041 (base 2010)

  Projeccions de població en edat escolar. 2021 (base 2010)

  DADES SOBRE BENESTAR I PROTECCIÓ SOCIAL

  Catalunya

  Genèric

  Demografia i qualitat de vida

  Enquestes sobre discapacitats

  Comptes de serveis socials

  Comptes de protección social

  Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

  Estadística econòmica dels establiments d'atenció social a la gent gran

  Dades de la dependència a Catalunya

  Estadístiques de Persones amb discapacitat

  DADES SOBRE OCUPACIÓ

  Dades estatals (Espanya)

  Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

  Anuarios estadísticos del ministerio de empleo y seguridad social (Mercado de Trabajo, Inmigración y Emigración, Formación Profesional y Medidas de Apoyo al Empleo; Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales y Prestaciones de Seguridad Social y otra Protección Social.)

   

  Boletín de estadísticas laborales (mercado de trabajo, condiciones de trabajo y protección social)

  Seguridad Social: Estadísticas, presupuestos y estudios

  Afiliación y alta de trabajadores

  Pensiones y pensionistas

  Otra Información sobre Protección Social

  Prestaciones por desempleo

  Dades Catalunya/Provincia Lleida/municipi de Lleida

  Enquesta de població activa

  Estadístiques de salaris

  Catalunya: Atur registrat i demandes d'ocupació

  Estudis/Informes sobre pobresa a Catalunya

  Fundació Jaume Bofill

  Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya. Dossiers del Tercer Sector.

  FEDAIA

  Observatori de la vulnerabilitat. Creu Roja

  Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

  Estadística europea

  Eurostat-European Commission

  Social protection systems – MISSOC Comparative Tables Database

  Catalunya comparada amb Europa mitjançant els indicadors d'Eurostat.

  Carrer Tallada 34, 1r
  25002 - Lleida
  Tel: 973 700 306
  serveispersonals@paeria.cat

  La Paeria - Ajuntament de Lleida