Esteu aquí: Inici destacats Pla local d'inclusió

Pla local d'inclusió

Antecedents

L’Ajuntament de Lleida es va adherir, durant l’any 2007, al Programa per al desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social, rebent una subvenció per part del Departament d’Acció Social i Ciutadania per al finançament de les actuacions en el marc del Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social a la ciutat de Lleida.

A Lleida es va plantejar l’elaboració del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social des d’una perspectiva participativa i transversal; essent dissenyat i realitzat com un projecte de ciutat, al qual es va convidar a participar a totes les administracions públiques (central, autonòmica i local), tot el tercer sector, així com empreses, patronals, sindicats, col·legis professionals i universitat, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la definició de les línies locals a seguir, en el disseny de la diagnosi de la ciutat i en la posterior implementació de les actuacions proposades.

Es constituí el Plenari, òrgan rector del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social, del qual sorgiren 5 Comissions de treball Comissió d’Educació i Formació, Comissió d’Inserció Laboral i Promoció Econòmica Comissió de Serveis Socials i Salut Comissió d’Urbanisme i Habitatge Comissió de Cultura, Esports i Lleure que foren creades tenint en compte els diferents àmbits on apareixen els principals factors de risc d’exclusió i vulnerabilitat.

L’objectiu del treball de les Comissions fou la realització d’una diagnosi de la ciutat en termes d’inclusió i d’exclusió i proposar, a partir d’aquesta diagnosi, tot un seguit d’actuacions per a la promoció de la inclusió i la cohesió en la nostra ciutat.

El projecte tingué un alt nivell de participació, amb més d’un centenar d’agents locals implicats de tots els àmbits de la ciutat, tant públics com privats, dels quals 74 representen a diferents entitats del 3r sector i la resta foren representants de diferents Departaments i àrees de l’Administració local, Autonòmica, Estatal, Universitat de Lleida, Sindicats, patronals, fundacions,... que plegats gestaren el que ha de ser l’actuació a nivell local per afavorir als seus ciutadans i ciutadanes.

El resultat del treball dels agents locals es concretà en 245 actuacions relacionades amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Lleida. Algunes d’aquestes actuacions ja s’han iniciat, d’altres s’hauran d’anar implementant al llarg dels propers anys, amb la corresponsabilitat de tots els agents locals, segons els diferents impulsors i els terminis d’execució consensuats.

El text del Pla Local d’Inclusió fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 28 de novembre de 2008. Al llarg dels següents anys s’han anat implementant les actuacions programades i s’han promogut d’altres accions en el marc dels seus eixos transversals.

Els objectius del pla d’inclusió social de Lleida són:

Comissió de Seguiment del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social

La Comissió permanent és un dels instruments de seguiment, espai d’anàlisi i supervisió de la implementació de les iniciatives plantejades en el procés participatiu del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social i valoració dels seus resultats.

Les seves funcions principals són:

 1. Elaborar el pla de seguiment de l’execució del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social.
 2. Participar en l’actualització del document marc del Pla Local d’Inclusió i en la seva difusió.
 3. Realitzar el seguiment del desenvolupament de les iniciatives proposades en el Pla Local d’Inclusió, valorant-ne la seva aplicació.
 4. Avaluar l’ execució del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social atenent a les accions i als projectes desenvolupats en relació a les propostes realitzades en les cinc comissions de treball.
 5. Donar comptes al Plenari del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de les accions desenvolupades pels diferents impulsors de les propostes d’acció, dels compromisos adquirits per aquests i del seu impacte.

Balanç d’implementació de les actuacions

De les 245 actuacions proposades en el Pla Local d’Inclusió, al tancament del 2011 175 ja es troben en procés d’execució i 9 d’elles finalitzades.

El grau d’acompliment és del 77%.

 

taulaplis.jpg

 

Actuacions en el marc del eixos transversals del Pla d’Inclusió

A banda de les actuacions a implementar al llarg del temps que estableix el Pla, des de l’Oficina tècnica s’han realitzat accions concretes centrades en eixos transversals que el mateix pla delimita.

 

graficplis.jpg

 

A mode l’exemple, es citen algunes de les actuacions realitzades o en procés, en el marc dels diferents eixos transversals:

 1. PROMOCIÓ DE XARXES I DEL TREBALL INTEGRAL
  • Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques.
  • Comissió sobre treball sexual.
  • Consell municipal de persones amb discapacitat.
  • Consell de la Formació Professional i la Ocupació de Lleida.
  • Consell de Benestar i Acció Social de Lleida.
  • Equip de treball d'entitats del  3r sector que treballen amb col·lectius en risc social.
 2. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
  • Commemoració d’anys europeus.
  • Participació en espais de TV local.
  • Premi Candi Villafañe.
  • Diferents recerques relacionades amb temàtiques d’especial interès en l’àmbit de l’acció social.
  • Formació i sensibilització entorn la responsabilitat social en l’administració i el teixit empresarial de la ciutat.
  • Premi de reconeixment Empresa Solidària.
 3. DIFUSIÓ
  • Catàleg d’entitats i serveis d’atenció a les necessitats bàsiques.
  • Premsa i mitjans de comunicació local.
  • Edició i difusió del vídeo i espot de la Regidoria de Benestar social i Ocupació.

 

Documentació:

Consulteu el Pla Local d’inclusió (veure Fe d’errates).

Consulteu el 3r plenari del Pla Local d’inclusió.

Consulteu la Memòria 2012 del Pla Local d'Inclusió.

 

On som?

Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Lleida està ubicada a:

Carrer Tallada 34, 2n
25002 Lleida
Tel. 973 700 359
Fax. 973 700 481
Email.plalocalinclusio@paeria.cat

façana R.Ferran 13


Veure el mapa més gran

Horari:

de dilluns a divendres de 10 h a 14 h (concertar cita prèviament)

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida