Max a escena

Programa de promoció de la salut que, mitjançant el teatre, cerca la complicitat dels joves per tal de reflexionar envers temes del seu interès: la relació entre iguals, l'oci, les relacions familiars, la pressió de grup, l'autoestima, el consum de drogues o les primeres relacions afectives.

A qui s'adreça: Adolescència / 3r ESO

Àmbit: Escolar

Temàtica: Benestar emocional, Drogues, addicions i riscos, Hàbits saludables

Tipologia: Programes

Durada: Curs escolar

Objectiu:
Fomentar en els joves la reflexió i la pressa de decisions en relació al consum de drogues.

Continguts:

El projecte s’inicia amb la visualització de l’espectacle teatral Max i Maxi creat per l'Aula Municipal de Teatre. Aquest espectacle planteja situacions quotidianes de la vida dels adolescents on hi van apareixent temes com les relacions amb el grup d’iguals, el temps d’oci, els primers consums de drogues, la relació amb la família, la pressió grupal,... L’obra de teatre va acompanyada d’una guia didàctica per tal que els educadors/es puguin ajudar al grup de joves a aprofundir en aquells aspectes que han aparegut sobre escena. L’edat dels actors i actrius, similar a la del públic, provoca la immediata identificació amb el que està passant dalt de l’escenari i facilita la reflexió i debat posterior. A final de curs es fa una representació teatral per a les famílies.

Més informació a: https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/BenestarSocial/DetallTramit.aspx?IdDepartament=42&IdTema=66&IdTramit=577&IdTema=66

Àrea de promoció de la salut. Regidoria de Polítiques per als drets de les persones

Adreça:

Tallada, 32-34, 2a planta 25002 Lleida

Telèfon:

973700631

Email:

promociosalut@paeria.cat

Pàgina web:
http://benestarsocial.paeria.cat/serveisespecialitzats/habits

Xarxes socials:
        

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida