Esteu aquí: Inici Atenció social als barris Notícies La Paeria elabora 6.171 informes per evitar talls de subministrament bàsics a famílies vulnerables

La Paeria elabora 6.171 informes per evitar talls de subministrament bàsics a famílies vulnerables

Destina 185.000 euros per ajudar les famílies que tenen deutes. L’any passat 1.318 famílies es van beneficiar d’ajuts per a subministraments

Els servies socials de l’Ajuntament de Lleida ha realitzat 6.171 informes per evitar talls de subministraments a famílies vulnerables de la ciutat. Aquests documents corresponen als serveis d’aigua (1.198), electricitat (3.147) i gas (1.831). El total d’informes d’enguany supera les dades dels anys anteriors (5.570 el 2017; 3.075 el 2016 o 154 el 2015).

Des que va entrar en vigor la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (més informació a sota), han arribat 14.970 peticions d’informes de vulnerabilitat, de les quals prop 10.000 ha estat tramitades per l’empresa comercialitzadora (algunes són renovacions d’informes que són requerits novament) i prop de 5.000 han arribat a petició de les persones interessades. Dels informes realitzats, uns 7.000 són positius (6.652 són positius i n’hi ha 64 que es troben en situació de dependència energètica). Segons la valoració dels professionals dels serveis socials, n’hi ha 728 que no són procedents, en tant que són peticions realitzades sobre empreses o habitatges que no són l’habitual, i 7.150 no es poden acreditar, perquè no són persones conegudes pels serveis socials o perquè no han acudit a la citació corresponent. També n’hi uns 300 que es troben en tràmit o pendents de valoració.

Pel que fa a talls de subministrament, s’han produït 210 talls des del 2015. Els servies socials i en col·laboració de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Lleida (OMIC), han gestionat els casos i en tots s’ha restablert el subministrament.

Ajuts a famílies per al pagament del deute de subministraments

La Paeria destinarà 185.000 euros a impagaments de factures de subministraments bàsics compreses entre l’1 de juliol de de 2017 i el 30 de juny de 2018. En concret, seran 80.000 euros per al segon semestre de l’any passat i 105.000 euros al primer semestre d’aquest. En el que portem d’any, els serveis socials municipals han realitzat 6.171 informes corresponents.

L’any passat 1.318 famílies es van beneficiar dels ajuts per al pagament de deute acumulat per impagament de subministraments bàsics. Per evitar el sobreendeutament, es van atorgar ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat. Així, es van destinar 192.654 euros, a parts iguals entre l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat. L’any 2016 van ser 161.844 euros, dels quals es van beneficiar 811 famílies.

La Comissió informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de l’educació, esports i de la participació ha donat compte de l’informe sobre l’aplicació de la Llei 24/2015, el qual ha inclòs les dades exposades. La Comissió, presidida pel tinent d’alcalde Xavier Rodamilans, també ha informat favorablement de diversos convenis de col·laboració i justificacions de subvencions de diferents àmbits.

Compromís de la Paeria amb la lluita contra la pobresa energètica i la pèrdua d’habitatge

L’Ajuntament de Lleida vetlla per les persones vulnerables a la ciutat i manté activa la campanya contra la pobresa energètica i la pèrdua d’habitatge. A través de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones i l’àrea de Comerç, Mercats i Consum, es manté el servei d’informació i d’assessorament adreçat a persones amb situació de pobresa energètica i/o dificultats per al pagament de l’habitatge habitual, d’acord amb el que estableix la llei 24/2015. Aquesta llei fa referència a mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La informació detallada es pot consultar a través del banner específic a la pàgina d’inici de la web de la Paeria i de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones. També es pot fer a través del telèfon gratuït d’informació 900844253. Les consultes de pobresa energètica es poden fer a les oficines municipals de serveis socials dels diferents barris i les d’habitatge són ateses per l’Oficina Local de l’Habitatge o a les oficines de serveis socials. L’objectiu d’aquest servei d’informació és que la ciutadania conegui les mesures previstes en la llei 24/2015.

En quant a l’habitatge són en essència:

1. Prevenir la pèrdua de l’habitatge.

2. Accedir a un lloguer social quan no es pot fer front als deute d’hipoteca o lloguer.

En quant a les persones que tenen deutes en les despeses de subministraments:

3. Evitar els talls en els subministraments bàsics garantint els subministraments bàsics d'aigua potable, llum i gas.

Entre les prioritats de l’Ajuntament, a través de la Regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones, hi ha la prevenció de situacions de pèrdues d’habitatge i de talls de subministraments bàsics, a través d’ajuts d’emergència, com de la taula d’emergència en habitatge, o facilitant contractes d’habitatges socials, entre altres.

Els Serveis Socials aconsellen que si alguna persona té deutes de subministrament i/o ha rebut avís de tall, té impagaments de lloguer o ha rebut avís de desnonament, es posi en contacte amb els serveis socials del seu barri al més aviat possible, sense esperar a l’últim moment, per tramitar els recursos més oportuns.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida