Esteu aquí: Inici Atenció social als barris Notícies Lleida constitueix el Consell de Benestar i Acció Social

Lleida constitueix el Consell de Benestar i Acció Social

- És un òrgan consultiu de participació comunitària per a l’assessorament, proposta i participació en matèria de benestar social a Lleida, integrat per 93 institucions, entitats i col·legis professionals - En el marc d’aquesta constitució, l’alcalde s’ha compromès a presentar i escoltar el Consell pel que fa als pressupostos municipals, així com tenir una política activa que incentivi la incorporació al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit aquesta tarda la constitució del Consell de Benestar i Acció Social de la Ciutat de Lleida, l’òrgan col·legiat i consultiu per a l’assessorament i participació en matèria de Benestar Social a Lleida. Aquest nou consell, que és el màxim òrgan de representació de la resta de consells municipals, està format per 93 representants amb dret a vot de diferents institucions (Ajuntament, Estat, Generalitat), del món de l’empresa, els sindicats, els col·legis professionals, les entitats del tercer sector i altres entitats de la societat civil.

El paer en cap ha explicat que la creació del consell a Lleida respon a la voluntat de disposar d’un espai de referència, central i aglutinador, que permeti una mirada i intervenció plural i global a la realitat social, cada cop més complexa, de la nostra ciutat. També és un objectiu d’aquest consell “compartir un ideari, un compromís com a ciutat que aglutini l’acció social de tots els agents locals”.

D’acord amb el que diu la Lleida de Serveis Socials de Catalunya, i seguint l’exemple de la ciutat de Barcelona, l’alcalde ha explicat que el Consell ha d’esdevenir un fòrum per parlar, proposar i analitzar la problemàtica de tot l’àmbit relacionat amb el benestar social. En el marc de la constitució, l’alcalde s’ha compromès a presentar i escoltar el Consell pel que fa als pressupostos municipals. També ha agafat el compromís que l’Ajuntament actuarà de forma socialment responsable perquè les compres públiques i la contractació de personal segueixi una política activa i incentivi la contractació de persones en risc d’exclusió social.

L’Ajuntament de Lleida vol continuar essent exemple d’institució amb compromís de responsabilitat social, compromís que es concreta en el fet que es doni preferència a entitats que siguin respectuoses tant en l’àmbit social com en l’àmbit mediambiental.

En aquesta primera sessió del nou consell s’ha aprovat el decàleg-full de ruta que ha de guiar les accions del consell, el principal objectiu del qual és “Promoure una ciutat per a tothom, des d’un model de societat basat en els drets i els deures”. En aquest decàleg, els integrants del consell han pres el compromís de defensar un model de ciutat basat en la cohesió social, la justícia, els drets i deures de la ciutadania, en la reducció de les desigualtats i la promoció de la igualtat d’oportunitats; treballar a favor del diàleg, la reflexió i les actituds socials constructives, de forma conjunta i complementària i compartir coneixements, experiències i informació sobre la situació de l’acció social a Lleida, formulant propostes, orientacions i recomanacions per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Entre les accions que posarà en marxa aquest Consell, destaca la creació d’un Grup Mixt de Contractació Responsable. Les seves propostes es faran arribar a la resta d’administracions i entitats membres del Consell de Benestar i Acció Social.

L’alcalde Àngel Ros ha presidit la sessió constitutiva d’aquest consell que s’ha fet al Saló de Sessions de la Paeria.

Decàleg del Consell de Benestar i Acció Social

Les Entitats i Institucions manifesten, a través de l’aprovació d’aquest Decàleg, la voluntat de participació en el CONSELL DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL DE LLEIDA, amb l’objectiu de compartir, defensar i treballar per millorar l’acció social a la ciutat de Lleida, que es regirà pel següent ideari:

1. Tenir com a punt de mira la JUSTÍCIA SOCIAL, cercant l'equilibri entre parts desiguals, i vetllant especialment per les persones més vulnerables.

2. Afavorir la COHESIÓ SOCIAL, facilitant la interacció entre tots els membres de la societat, respectant la diversitat i creant espais d’ autoconeixement i d’ intercanvi.

3. Generar SOLIDARITAT com un valor que mogui les persones a implicar- se en el benestar social i la qualitat de vida de la comunitat.

4. Promoure la IGUALTAT D’OPORTUNITATS, vetllant per que els membres de la comunitat lleidatana tinguin els mateixos drets i deures.

5. Vetllar per la INCLUSIÓ SOCIAL, aprofitant sinèrgies que evitin escletxes en

qualsevol dimensió social.

6. Treballar des de la PARTICIPACIÓ, promovent la implicació, des de la corresponsabilitat, en la reflexió, proposta i implementació d’accions adreçades al benestar i l’acció social.

7. Millorar la CONVIVÈNCIA, potenciant el respecte envers les diferències, la igualtat, el sentiment de responsabilitat i el d’integració, reforçant i promovent les capacitats individuals.

8. Potenciar el sentiment de PERTINENÇA, corresponsabilitzant a la ciutadania en el sentiment i vinculació a la cultura i el territori de Lleida.

9. Optimitzar la COOPERACIÓ I TREBALL EN XARXA DE QUALITAT, unint esforços i aprofitant les sinèrgies de la ciutat, sumant capacitats i potencialitats.

10. Promoure la CREATIVITAT, construint i creant oportunitats i espais de reflexió, d’imaginació, de visualització de noves idees, de generació de noves possibilitats i portar-les a l’acció.


Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida