Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Promoció de les persones grans Notícies El projecte “Lleida, Ciutat Amiga de la Gent Gran” avança amb les propostes dels grups de treball

El projecte “Lleida, Ciutat Amiga de la Gent Gran” avança amb les propostes dels grups de treball

A través de l’Àrea de Gent Gran s’ha iniciat un procés participatiu amb la creació de diversos grups focals, que permetrà elaborar el posterior informe de diagnosi i de propostes, que se sotmetrà a la consideració del Consell Municipal de la Gent Gran abans de presentar-lo a l’OMS. Amb aquest projecte Lleida referma la seva aposta per continuar treballant per la gent gran i esdevenir una ciutat més amable i inclusiva

El projecte “Lleida, Ciutat Amiga de la Gent Gran” està avançant amb les reunions dels grups focals que s’han fet els últims mesos i que s’han organitzat en els diferents barris de la ciutat. L’Ajuntament de Lleida, amb l'Àrea de Gent Gran, ha iniciat un procés participatiu per detectar la situació real en l’àmbit de la gent gran que permeti articular actuacions i polítiques més ajustades a les seves necessitats. Els grups de treball creats són variats i estan formats per persones grans, part imprescindible en tot el procés, i per grups de professionals, voluntaris, entitats prestadores de serveis, etc. per donar una visió conjunt des de diversos punts de vista. Ja s’han reunit més de la meitat dels 27 grups previstos, que compten amb més de 200 participants. La iniciativa està tenint bona acollida entre les persones que hi prenen part i valoren positivament que es demani la seva opinió i la seva experiència sobre l’adaptació de la ciutat a les seves necessitats i situacions.

Els temes que es tracten als grups focals són: transport, espais a l’aire lliure i edificis, habitatge, serveis socials i de salut, xarxes socials de suport, benestar socioemocional, comunicació i informació, respecte i inclusió social i treball i participació. Les característiques d’una ciutat determinen si es té cura d’una cultura que reconeix, respecta i inclou les persones grans. Una ciutat amigable és un entorn urbà integrador i accessible per fomentar un envelliment actiu.

Un cop s’hagin reunit tots els grups de discussió, es procedirà a redactar l’informe final. Aquest document, amb les propostes de millora, es presentarà a l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, que és la promotora de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans. L’informe s’haurà d’implementar al llarg dels 5 anys, que és la durada inicial prevista del projecte.

Lleida és Ciutat Amiga de les Persones Grans a través de la Xarxa que promou l’OMS, organisme especialitzat de les Nacions Unides. El concepte de ciutat amigable amb la gent gran fomenta l’envelliment actiu a través de la salut i la participació per aportar més qualitat de vida a aquest col·lectiu. Pertànyer a la Xarxa incideix en l’esforç i la tasca que fa la Paeria en aquesta direcció, ja que és un projecte de ciutat que implica un treball transversal amb les diferents regidories municipals i entitats de la ciutat. Amb aquest projecte, Lleida rep un suport internacional en la seva mirada cap a les persones grans i referma la seva aposta per continuar-hi treballant i esdevenir una ciutat més amable i inclusiva.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida