Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Promoció de les persones grans Notícies L’Ajuntament de Lleida té 76 dispositius en actiu de Teleassistència per a dones en situació de violència masclista

L’Ajuntament de Lleida té 76 dispositius en actiu de Teleassistència per a dones en situació de violència masclista

Durant l’any 2018 se’n van donar d’alta 52 i es van acollir d’urgència 26 dones El Servei d’Intermediació Laboral ha fet possible la inserció laboral de 355 dones, un 55,4% de la inserció total dels sol·licitants de treball

L’Ajuntament de Lleida té en marxa 76 dispositius de Teleassistència mòbil per a dones en situació de violència masclista, dels quals 52 es van donar d’alta durant el 2018. Aquesta és una de les eines directes de protecció a les dones que té en marxa la Paeria amb l’objectiu de prevenir possibles agressions. Aquest mecanisme permet que les víctimes puguin avisar quan es troben en situació de perill.

L’atenció a les dones que pateixen o han patit violència i agressions forma part del conjunt d’accions de l’Ajuntament de Lleida encaminades a lluitar contra aquesta xacra i a donar oportunitats de futur a les dones que la pateixen. Durant l’any 2018 l’Ajuntament de Lleida va acollir d’urgència 26 dones, de les quals 11 tenien infants. L’estada mitjana en acollida per nucli familiar ha estat de 76 dies. Pel que fa a les denúncies, la Guàrdia Urbana ha registrat 50 denúncies per violència masclista durant el 2018, 31 per maltractament en l’àmbit de la llar, 2 per violència física/psíquica i 17 per trencament de condemna. En aquest període s’han detingut 35 persones.

Des del Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones del Casal de la Dona s’han atès 69 dones per violència masclista durant l’any passat, del total de 633 que han sol·licitat informació o atenció per altres qüestions.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat el paper actiu de la Paeria en la prevenció de conductes sexistes amb accions específiques adreçades a escolars i joves i també amb formació per adults: “Promoure la cultura de la igualtat vol dir treballar valors i actituds que només es poden canviar des de l’educació i el compromís de totes i tots”. En aquest sentit, l’alcalde Larrosa ha volgut reconèixer la tasca dels professionals dels diversos departaments municipals que treballen directament per la promoció de la igualtat i per la protecció de les dones: “Per a l’Ajuntament de Lleida és una qüestió prioritària i transversal i hi treballem des de l’atenció social, des de l’impuls de programes educatius i activitats formadores, des de la seguretat i des d’un àmbit també imprescindible: la promoció de l’ocupació”.

La Paeria treballa transversalment en la prevenció d’actituds sexistes i de foment de la igualtat amb diferents programes. Des de la regidoria de les Polítiques per als Drets de les Persones s’han dut a terme els Tallers del programa Tractem-nos bé i Max in Love que han permès treballar la sensibilització per la igualtat de gènere i l’apoderament femení a 1.500 alumnes de secundària de 17 centres i escoles de Lleida i Tallers adreçats a adults en què hi han participat 200 persones. La sensibilització també és l’eix de la Campanya “Lleida per unes festes lliures d’agressions sexistes” que va consistir en la distribució de 3.500 polseres entre els joves de Lleida juntament amb la difusió del Protocol d’intervenció davant d’una agressió sexista.

Alt nivell d’execució del 3r Pla Municipal de polítiques d’igualtat de gènere (2017-2021)

L’Ajuntament de Lleida té en marxa el III Pla municipal de polítiques d’igualtat de gènere a Lleida (2017-21) que promou 75 actuacions en els següents àmbits: Compromís amb la igualtat, Acció contra les violències masclistes, Drets i qualitat de vida, Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària, Reformulació dels treballs i els temps, Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. El Pla, que té l’horitzó 2021 s’ha executat en un 60%. En l’àmbit intern la Paeria disposa d’un Pla d’igualtat que impulsa la Cultura política d’igualtat de gènere, la Igualtat en l’accés a l’ocupació, la Igualtat en les polítiques de formació i desenvolupament professional, la Conciliació de la vida laboral familiar i personal, analitza les Condicions de treball i política salarial així com la salut laboral i la prevenció de riscos.

Pla Intern d’Igualtat de la Paeria

La Corporació municipal va aprovar el maig passat el 1r Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Lleida, amb diferents eixos d’actuació per al 2018-2021. Aquest pla, que és una de les accions incloses dins del 3r Pla municipal de polítiques d’igualtat de gènere, referma la voluntat de seguir impulsant i liderant polítiques públiques en favor de la igualtat, també dins de la mateixa estructura municipal.

En aquests mesos, s’ha impulsat la seva aplicació i s’ha informat del contingut al conjunt de treballadors/es, perquè el coneguin i s’incorpori la perspectiva de gènere en la gestió dels recursos humans, alhora que es compleixin les normatives vigents en matèria d’igualtat de gènere. A més, entre altres, s’ha definit la Comissió d’Igualtat –a punt de constituir-se-, s’ha fet formació a personal tècnic i s’ha fet difusió del Protocol contra l’Assetjament Sexual.

El SIL (Servei d’Intermediació Laboral) de l’IMO ha fet possible la inserció laboral de 355 dones

El foment de l’ocupació entre les dones també és un dels eixos de treball de l’Ajuntament de Lleida i es realitza principalment mitjançant els programes de l’IMO. Durant l’any 2018 del total de persones inscrites al Servei Laboral de l’IMO (4.421), 2.456 eren dones i es va aconseguir un 55.46% d’inserció de dones del total de persones que van aconseguir feina (640).

També cal destacar el Programa Treball als barris, en el que s’emmarca el Projecte d’inserció laboral adreçat a dones amb majors dificultats d´inserció dels barris Magdalena-Noguerola, Mariola i Centre Històric on s’han atès 232 dones i s’ha aconseguit la inserció laboral de 115 de les participants.

D’altra banda, dins del programa Treball i Formació, que combina l’experiència laboral de les persones participants amb la formació professionalitzadora relacionada amb el lloc de treball hi ha una línia exclusivament adreçada a dones. L’any 2018 s’han contractat, a través d’aquest programa, 8 dones per un període de 12 mesos. 4 dones han fet tasques administratives a diferents dependències de ‘Ajuntament de Lleida i 4 han estat d’agents cíviques. Cal destacar que també, gràcies al programa, 7 de les 8 participants, han obtingut un mòdul de certificat de professionalitat de 120 hores. 3 dels certificats eren de mediació comunitària i 4 del sector administratiu.

Una altra de les vies de suport a l’ocupació femenina són els ajuts al teixit empresarial. En la convocatòria de 2018 es van atorgar ajuts a 30 dones (un 43% del total de sol·licituds rebudes), amb un total de 71.137,37€

Segons dades de desembre de 2018, les dones representen un 54,8% de l’atur a Lleida

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida