Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Actuacions per la promoció d'hàbits saludables Notícies La Paeria treballa en l’elaboració d’un nou model per crear entorns més segurs per als joves

La Paeria treballa en l’elaboració d’un nou model per crear entorns més segurs per als joves

Avui ha presentat el model Planet Youth per fer prevenció i reducció de riscos en el consum de substàncies dels joves a Lleida. La jornada ha servit per compartir experiències amb altres municipis de Catalunya que l’estan implementant Els resultats del qüestionari fet el 2019, en una mostra de 1.378 joves, indiquen que la família és un element clau en aquest model d’intervenció, així com l’activitat física i la pràctica d’un esport o la vinculació amb el centre educatiu La Paeria crea un equip de treball transversal per definir aquest pla i farà una prova pilot en un barri per ampliar-lo després a la resta de la ciutat

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat el treball per desenvolupar un nou model d’intervenció a la ciutat per prevenir el consum de substàncies amb joves i potenciar els factors de protecció en l’entorn més proper en el qual es relacionen. Una cinquantena de professionals vinculats als/les joves i la salut han participat en la jornada organitzada per la Regidoria de les Polítiques per als Drets Socials per presentar els resultats del Planet Youth del 2019 i per compartir experiències amb els altres municipis de Catalunya que l’estan implementant, que són Tarragona, Castellar del Vallès, Reus i Amposta.

La tinent d'alcalde Montse Pifarré ha explicat la importància d'abordar aquest tema, des d'una perspectiva transversal, per atendre les necessitats que es generen en aquest entorn. Un dels punts que ha remarcat són les dades obtingudes en l'equesta realitzada als joves per tenir dades quantitatives i qualitatives de la realitat actual amb les quals basar els continguts i els eixos del pla de treball. Igualment, Pifarré ha remarcat que la família és un element clau en aquest model d'intervenció, així com també l'activitat física o pràctica d'algun esport o la vinculació amb el centre educatiu. Pifarré ha comentat també que els resultats del Planet Youth a Islàndia demostren que el programa funciona i que s'ha de tendir cap a un model integrat, amb la joventut en el focus i amb estratègies encaminades a potenciar els seus vincles i en connexió amb la comunitat.

La jornada ha comptat amb la participació de la membre del Centre Islandès d’Investigació i Anàlisi Social de la Universitat de Reykjavík (ICSRA), Margrét Lilja Gudmundsdóttir, qui és experta en tractament de famílies i activitats extraescolars, i ha detallat el projecte. 

Planet Youth

Planet Youth és un model iniciat a Islàndia fa 20 anys per l’entitat ICSRA i que actualment s’ha exportat a més de 20 països del món, amb evidència científica que la seva aplicació té un impacte positiu en la salut dels i les joves i en la disminució dels seus riscos envers la salut.

El model promou un treball transversal i comunitari des d’una perspectiva de la prevenció primària, dissenyada a millorar l’entorn social i ambiental en el qual es mouen els i les joves. Posa l’èmfasi en la implicació de la comunitat i en el centre educatiu com a element natural del barri per donar suport a l’aprenentatge d’infants, adolescents i joves. Integra un equip unificat de polítics, professionals tècnics i investigadors per definir estratègies d’intervenció i resoldre les necessitats detectades. La planificació del model és a llarg termini i periòdicament es realitza una avaluació de l’impacte de les accions en la seva implementació.

Amb les ciutats on es desenvolupa el model s’ha establert un grup de treball en comú per compartir sinergies i experiències dins l’àmbit municipal. La Universitat de Lleida, mitjançant un conveni amb la Càtedra DOTS-Desenvolupament i organització de territoris saludables de la UdL, participa en la recerca i la investigació en la diagnosi continuada que determina Planet Youth. Així, farà el tractament de les dades del qüestionari a joves de la ciutat per aprofundir en una diagnosi qualitativa. 

Qüestionari

A principis de l’any 2019 es va passar un qüestionari en temes de salut i benestar a joves de 15 i 16 anys que cursaven estudis de 4t d’ESO, 1r BATX i 1r CF de 20 centres educatius de la ciutat, tant públics com privats. Se’ls hi va preguntar sobre les relacions familiars, amb el grup d’iguals, amb el centre educatiu, etc., sobre el consum de substàncies, i en relació al seu estat físic i de benestar emocional. 

Amb una mostra de 1378 joves s’ha obtingut una radiografia de la situació de la joventut a la ciutat i que ha d’ajudar a definir estratègies transversals d’intervenció en els espais on habitualment estan en el seu dia a dia.

Resultats

La família és un element clau en aquest model d’intervenció i pel que s’ha d’analitzar les relacions familiars. Passar temps en família ajuda a potenciar els llaços afectius i millorar la comunicació. Un 15,2% de joves manifesten que gairebé mai passen temps amb la família duran els dies feiners fora de l’horari escolar, dada que baixa al 4,2% els caps de setmana.

El vincle familiar és considera molt important com a factor de protecció en relació al consum de substàncies. A Lleida, un 90,1% dels enquestats responen que reben suport de la família (cura i calidesa), un 64,3% parla amb la família de temes personals i un 83,6% els hi donen consells sobre els estudis.

Igualment, que la família conegui a les famílies de les amistats dels seus fills i filles i, un tenir un control parental quan surten de casa, també es un factor molt important de prevenció. Un 66,2% de joves afirma haver estat fora de casa almenys 1 vegada durant la setmana anterior després de les 12 de la nit, i un 86,8% esta fora de casa després de les 22h.

L’activitat física i la pràctica d’un esport són factors importants de protecció. Només un 37,5% de joves en aquesta edat fa esforç físic, i un 39,8% participa en un club/equip. Per contra, els i les joves han respost que es senten físicament forts/es en un 73,9% i que són feliços en un 86,5%.

Igualment, tenir una bona vinculació amb el centre educatiu, espai on passen moltes hores al dia, afavoreix la reducció dels factors de risc. El 81,1% de joves enquestats, entre 15-16 anys, se senten segurs en el seu centre educatiu, un 30,6% que els avorreixen els estudis, un 8,8% que es senten malament a l’escola, un 12,6% canviarien de centre i un 11,4% manifesta no entendre’s amb el professorat.

En aquest context, és important saber on els i les joves beuen alcohol (de vegades o sovint). Un 9,2% ho fa a casa, un 23,8% a casa dels amics/gues, un 40,2% ho fa fora de casa (carrer o parc), un 42,7% en un pub o club i un 3,2% en discoteques. Pel que fa referència a on l’aconsegueixen, un 9,1% en el propi domicili familiar, un 43,6% a través d’amistats més grans de 18 anys o un 41,9% en els supermercats, entre altres.

Equip de treball municipal

La Paeria ha creat un equip de treball format per tècnics/ques de diferents regidories (Educació, Esports, Cultura, Salut, Joventut i Prevenció d’addiccions) per valorar els resultats, establir un pla de treball per als proper anys i generar intervencions en l’àmbit comunitari. 

A partir d’aquest pla de treball es realitzarà una prova pilot en un barri de la ciutat i poder avaluar el impacte obtingut i, posteriorment, poder-ho ampliar a la resta de barris de Lleida.

Aquesta intervenció complementa els serveis, recursos i programes que fa més de 25 anys que es desenvolupen a la Regidoria de Polítiques per als Drets Socials. Alhora s’estableixen en el marc del desenvolupament de l’Estratègia de promoció de la salut de la ciutat de Lleida aprovada el 2018 en Ple municipal, i adherida a la Estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo i Bienestar Social, amb col·laboració amb la FEMP i la Red Española de Ciudades Saludables.


Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida