Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Actuacions per la promoció d'hàbits saludables Notícies Uns 50 joves s’acullen a l’any a sessions educatives per evitar multes per tinença o consum de drogues

Uns 50 joves s’acullen a l’any a sessions educatives per evitar multes per tinença o consum de drogues

Aquest programa de la Paeria ha atès 509 joves des que es va posar en marxa el 2008, essent una iniciativa pionera. L’objectiu és prevenir i detectar precoçment casos de consum de drogues i facilitar una adequada orientació a joves i famílies

L’Ajuntament de Lleida ha atès 509 joves de la ciutat des que es va iniciar, de manera pionera, el programa de mesures educatives com alternativa a la sanció econòmica per tinença de drogues a la via pública. La iniciativa compleix 10 anys de funcionament a Lleida i va sorgir fruit d’un conveni entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i la Regidoria de Benestar Social (l’actual Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones). El tinent d’alcalde Xavier Rodamilans ha destacat que el programa va ser innovador a Catalunya i que l’objectiu és prevenir i detectar precoçment casos de consum de drogues i facilitar i acompanyar, tants els joves com les seves famílies, amb una adequada orientació en aquest tema. Rodamilans ha explicat que amb aquests joves s’ha fet una tasca de canalització de situacions de consum i abús de drogues, millorant les pautes de comunicació familiar i la percepció del risc, alhora que es promou l’abandó del consum. S’ha de tenir en compte que en alguns casos, el programa ha permès la detecció de situacions de problema psico-social amb la possibilitat d’iniciar un treball a més llarg termini.

Durant els primers 6 mesos d’enguany 27 s’han acollit a les sessions educatives. Aquest protocol pretén oferir una resposta educativa com alternativa a la sanció econòmica que suposa la infracció de l’article 36.16 de la LO 4/2015 (de consum o tinença de drogues il·legals a la via pública), amb

El programa està adreçat a joves menors d’edat, d’entre 13 i 17 anys, no reincidents. Principalment es tracta de joves que no tenen un patró addictiu a substàncies, sinó que el seu consum és experimental i està molt lligat a l’etapa adolescent com a part d’un ritual de pas.

El protocol s’activa quan els agents de Guàrdia Urbana o dels Mossos d’Esquadra troben el cas d’alguna persona menor d’edat amb tinença o consum d’alguna droga il·legal a la via pública. Primer es localitza la seva família i se’ls informa de les conseqüències del seu acte, que suposen una sanció econòmica (a partir de 600 euros), i se’ls ofereixen les mesures educatives com alternativa a la sanció econòmica. Aquesta primera trobada és molt important, ja que és el moment de més impacte per a la família i el/la menor. L’acompanyament que fan els agents és clau. Per aquest motiu, periòdicament els i les agents, tant de Guàrdia Urbana com de Mossos d’Esquadra, reben formació i assessorament sobre com fer aquesta primera aproximació quan es tracta d’adolescents i llurs famílies.

En cas que el/la menor i la família accedeixin a participar del programa, signen un document on hi ha les dades de contacte dels professionals de la Unitat Tècnica de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Lleida, que són les persones encarregades de fer el seguiment del programa, amb qui han de contactar en un termini de 15 dies.

Les mesures alternatives consisteixen concretament en una sèrie de sessions d’orientació psicològica individual/familiar encaminades a valorar els riscos que té cada jove en relació al seu consum de drogues i, alhora, assessorar sobre les estratègies per minimitzar aquests riscos i/o abandonar el consum. Aquestes sessions es realitzen a Palma- Centres de Recursos Juvenils.

Es realitzen entre 3 i 6 sessions per cada cas adreçades al jove i també a la seva família, que són complementades en alguns casos amb sessions d’orientació amb educadors/es de joventut i/o serveis socials. Es faciliten opcions de lleure alternatives al consum de drogues i s’expliquen experiències de pertinença a grups de joves diferents. En altres casos, es realitza orientació respecte a la formació i l’ocupació.

Les persones reincidents en la seva infracció no es poden acollir de nou al protocol de mesures alternatives, a menys que hagi transcorregut un any des de l’última infracció.

Paral·lelament a la realització del programa l’Ajuntament de Lleida va participar, juntament amb altres municipis i entitats, en l’elaboració de la “Guia de recomanacions per a la implementació del Protocol de Prevenció sobre drogues ASA (alternativa a la sanció administrativa). Programes educatius per menors d’edat”. Aquesta guia, editada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, pretén recollir les recomanacions a seguir per implementar un programa de mesures alternatives i és fruit del consens entre diferents professionals que ja estaven aplicant programes similars al seu municipi.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida