Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Atenció a les persones en situació de pobresa extrema o sense llar Notícies L’Ajuntament fixa els ajuts socials per compensar la plusvàlua en casos de dació en pagament

L’Ajuntament fixa els ajuts socials per compensar la plusvàlua en casos de dació en pagament

La informació i assessorament per acollir-se a aquests ajuts es pot sol·licitar a l’Oficina d’atenció a persones amb dificultats de pagament de lloguer i o hipoteca

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha signat el decret que estableix els criteris per a la gestió dels ajuts econòmics destinats a la cobertura del pagament de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana derivat d’execucions hipotecàries i dacions en pagament de l’habitatge habitual. Amb aquesta mesura, aprovada el passat mes de maig, l’Ajuntament de Lleida se situa vora de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i els ofereix una solució, mentre el govern de l’ Estat no modifiqui la Llei d’Hisendes Locals que obliga els ajuntaments a tramitar les liquidacions de l’ impost de la plusvàlua.

Els requisits per acollir-se als ajuts són:

Estar empadronats a Lleida en el moment de la sol·licitud i haver estat empadronats en l’habitatge que origina la plusvàlua en el moment de la pèrdua del mateix per execució hipotecària o dació en pagament.

Que la plusvàlua estigui originada per una transmissió d’habitatge fruït d’execució hipotecària o de dació en pagament, és a dir, per aquelles entregues de la propietat immobiliària que es realitzin a les entitats financeres o societats mercantils designades per aquestes en pagament del deute hipotecari, i es trobi pendent de pagament en el moment de la sol·licitud.

Que l’habitatge fos l’habitual de la persona sol·licitant

Que ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la seva unitat familiar sigui titular de cap altre habitatge

La persona sol·licitant ha de ser el subjecte passiu del tribut

Segons el nombre de membres de la unitat de convivència, el total de rendes anuals no podrà superar el límits següents:

1 persona........ 1,6 vegades el salari mínim interprofessional ( 14.457,72 € per l’any 2013)

2 persones..... 2,3 vegades el salari mínim interprofessional ( 20.778,66 € per l’any 2013)

3 persones o més .... 2,6 vegades el salari mínim interprofessional ( 22.585,50 € per l’any 2013)

L’import de l’ajut s’establirà en funció de les rendes de la unitat de convivència ponderades pel nombre de membres de la mateixa, i serà d’un percentatge del valor del deute total generat per la plusvàlua.

 

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida