Esteu aquí: Inici Guia discapacitats a1

a1

1. Pla de Mobilitat Urbana a Lleida
Traductor: 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i altres requisits específics que han de desenvolupar els plans de mobilitat urbana per tal de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport. La Llei 9/2003 fomenta una estratègia que respon als principis següents:

 • Competitivitat
 • Integració social
 • Qualitat de vida
 • Salut
 • Seguretat
 • Sostenibilitat

El Pla de Mobilitat Urbana de Lleida, seguint aquests principis i fruit de l’anàlisi realitzat a la mateixa diagnosi del pla, ha fixat uns objectius per millorar la mobilitat de la ciutat a través de 9 línies estratègiques:

1.Mobilitat a peu
2.Mobilitat en bicicleta
3.Mobilitat en transport públic
4.Mobilitat en vehicle privat
5. Aparcaments
6.Distribució urbana de mercaderies
7.Seguretat viària
8.Medi ambient.
9.Accessibilitat a les zones industrials i centres de treball.

Aquestes línies estratègiques s’emmarquen en una sèrie de propostes i d’actuacions que es desenvolupen des de l’any 2011 fins el 2017.
Podríem destacar, dins d’aquest Pla, les línies que van específicament adreçades a les persones amb discapacitat:

Línia estratègica 2: Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. Això és, destinar una major superfície d’espai públic, de millor qualitat, pels vianants en accessibilitat i seguretat.

Cerca l’accessibilitat Universal:

 • Actualització del Pla d’Accessibilitat Universal de Lleida: Estudi de guals i voreres, catàleg de carrers d’ample  inferior a 6,6m i pla d’implementació de mesures de millora.
 • Estudi d’implementació de nous semàfors acústics i de sistemes adaptats per a persones amb problemes visuals
 • Ampliació de les illes de vianants per a ús exclusiu de vianants.

 

Línia estratègica 4: Promoure el transport col·lectiu, públic i privat, perquè sigui de qualitat i més competitiu en relació al vehicle privat.
Potenciar la intermodalitat amb el transport públic interurbà

 • Potenciar la millora de l’accessibilitat en el transport públic  que connecta Lleida amb l’exterior de la ciutat (xarxa d’autobusos i de ferrocarrils).

 

Línia estratègica 7: Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats reals dels residents, del comerç i de l’intermobilitat.

Adequar els estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda als criteris d’accessibilitat universal.

 • Proposta de creació de nous aparcaments per a discapacitats.

Si voleu més informació consulteu: PLA DE MOBILITAT URBANA.

Tornar a l'índex de la Guia

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida