Esteu aquí: Inici Guia discapacitats h61

h61

6.1. Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
Traductor: 

És una prestació econòmica vinculada a l’adquisició del servei al qual es té el dret reconegut. És per donar suport a la despesa derivada de l’ús d’un servei de centre de dia, Servei d’ajuda a domicili o centre residencial en aquelles situacions en les que no hi hagi disponibilitat del mateix servei a la xarxa pública de serveis socials i per a persones en situació de dependència.

Cal tenir present, que segons estableix l'article, 5 al punt 10 de la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica;

  • punt 10: A efectos de la presente ley, se entiende que las personas y unidades familiares se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial siempre que perciban unos ingresos inferiores a 2 veces el IRSC, si se trata de personas que viven solas, o unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IRSC, si se trata de unidades de convivencia, o unos ingresos inferiores a 3 veces el IRSC, en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. En caso de que los ingresos sean superiores a 1,5 veces el IRSC, la solicitud debe ir acompañada de un informe de servicios sociales que acredite el riesgo de exclusión residencial.

Tornar a l'índex de la guia

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida