Esteu aquí: Inici Serveis Especialitzats Recursos per a les persones en situació de discapacitat o dependència Notícies La Paeria treballa per fomentar la mobilitat de les persones amb discapacitat

La Paeria treballa per fomentar la mobilitat de les persones amb discapacitat

El servei públic de transport esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, la bonificació de les targetes d’autobus urbà, les targetes d’aparcament i els convenis per als alumnes dels Centres Especials d’Educació són algunes de les accions que es fan perquè Lleida sigui una ciutat inclusiva. Actualment, s’està redactant el Pla d’Accessiblitat de la ciutat.

L’Ajuntament de Lleida fa un treball constant per fomentar la moblitat de les peresones amb discapcitat a la ciutat. L’objectiu és eliminar les barreres que encara existeixen perquè aquest col·lectiu se sentir, d’una manera plena i normalitzada, membre actiu de la vida social de la ciutat. La Paeria té en marxa diversos serveis i recursos que afavoreixen la inclusió en aquest àmbit. A més, actualment s’està redactant el Pla d’Accessibilitat de la ciutat, tal com estableix el Pla de Mobilitat vigent.

El Servei públic de transport esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda compta amb 1.189 usuaris i permet utilitzar el servei de taxi dins el municipi al cost de dos euros per fer activitats de la vida diària de forma més autònoma.

La bonificació de les targetes d’autobús urbà té diferents modalitats que s’adapten a les necessitats del col·lectiu. La Targeta T- Nostra A ofereix un 50% de bonificació i la Targeta T- Nostra B, el 100%, on ja entraría el IPREM. (més informació a la Guia de Recursos i Serveis per a persones amb discapacitat a Lleida). L’Ajuntament de Lleida també signa convenis perquè els alumnes dels Centres Especials d’Educació puguin accedir a la bonifciació d’estudiant fins els 21 anys, anys que estableix la normativa en les situacions d’alumnes amb necessitats educatives especials. A més, se signa conveni amb els centres residencials de persones amb discapacitats per aquells usuaris que viuen de forma habitual en aquest centres tot i no estar empadronats a la ciutat.

Un altre recurs que s’ha de destacar són les 2.015 targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que han estat tramitades des del 2003 fins al 2015, en diferents modalitats, ja sigui com a titular conductor/a, com a no conductor/a i per a entitats. Aquestes targetes permeten que la ciutadania amb reconeixement del barem de mobilitat reduïda accedeixi als serveis i els recursos de la ciutat, facilitant el seu desplaçament per fomentar la seva participació. A Lleida ciutat, el 20% de les persones amb discapacitat té reconegut el barem de mobilitat reduïda per l’ICASS, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Les persones beneficiàries de la modalitat Titular conductor/a poden estacionar amb temps il·limitat a les zones blaves i les zones reservades per a persones amb discapacitat de la ciutat. Les modalitats Titular no conductor i Transport col·lectiu permeten que puguin parar per facilitar la transferència de la persona al seu lloc de destí i, un cop realitzada, no poden fer ús de la targeta, ja que és de caràcter personal i intransferible. Aquesta targeta té validesa per a tota la comunitat europea, però cal que els beneficiaris tinguin coneixement sobre els drets que s’atorguen amb ella, ja que venen marcats per les diferents ordenances municipals i poden variar d’un municipi a un altre.

Lleida, ciutat inclusiva

La Paeria dirigiex les seves polítiques d’acutació perquè la ciutat sigui estratègica i inclusiva, posant especial atenció en els col·lectius en risc d'exclusió social. Lleida té una població de 139.176 habitants, dels quals, 28.642 té reconegut el grau de discapacitat. És a dir, el 20,58% de la població té discapacitat.

Divuit anys després d'haver iniciat les primeres accions dirigides a la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu, la ciutat pot evidenciar les bones pràctiques que s’hi ha desenvolupat, que de forma diària reforcen l’afany per aconseguir la participació i la igualtat com a símbol de la defensa de la diversitat i la recerca de solucions innovadores i inclusives de futur. Aquestes accions es sustenten en èxits i avenços continuats gràcies a la tasca de les entitats i associacions que conformen la xarxa de professionalitat i solidaritat del nostre municipi.

Recentment, la ciutat ha estat guardonada amb el Premi Reina Letizia d’Accessibilitat Universal per a municipis majors de 100.000 habitants, en reconeixement al treball per millora l’accessiblitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, l’educació, la cultura, l’esport, el turisme, el transport i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Carrer Tallada 34, 1r
25002 - Lleida
Tel: 973 700 306
serveispersonals@paeria.cat

La Paeria - Ajuntament de Lleida